Vol 6, No 7 (2020)

IRJMS, JULY, 2020

Table of Contents

Articles

Dr. Abhijit Vasant Patil, Prof.DR. Veerendra Meenkire, Dr. Shaikh Shahnawaz Shaikh Shoukat, Dr. Gitanjali Kundlik Mane
PDF
Mr.Santosh P. Dhawale, Dr. Nitin B. Bhagwat
PDF
Dr. Kiran Maske, Prof. Dr. Pravin chavan, Dr. Sunil Walvekar, Dr. Gitanjali Kundlik Mane
PDF
Dr. ShubhadaS. Sonawane, Prof. Dr. Sanskruti Mirashi, Dr. Priyanka Lute, Dr. Jyotsna Jayavant Ahir
PDF
Pooja Bali
PDF
Prakash E. Humbad
PDF
Dr. Snehal Rane, Dr. Reshma Shah.
PDF
Dr. Shivanjali Kale, Dr. Jayshree Saraf
PDF
Dr Gauri Zagade, Dr Rajesh Bholane
PDF