Vol 3, No 7 (2017)

IRJMS, JULY, 2017

Table of Contents

Commerce

Dr. Soumitra Sarkar, Dr. Manas Kumar Baidya
PDF

Science

Peeyush Misra
PDF
D. D. Sarwade, S. A. Dhage, S. H. Mane, S. T. Pachpute, D. D. Sawale
PDF
B. V. Gadade, D. P. Kachare, R. D. Satbhai, R. M. Naik
PDF
V. J. Gavit, D. P. Kachare, R. D. Satbhai, R. M. Naik
PDF
D. P. Kachare, N. R. Jadhav, R. D. Satbhai, R. M. Naik
PDF

Social Science and Humanity

Subrata Chatterjee
PDF
Dr. Pooja Deshmukh
PDF
Rafiq Ahmad Kumar, Prof. Lokesh Verma, Dr. Kiran
PDF
Shaswati Pan
PDF
Siddhartha Kumar Gaurav, Dr. Premlata Swarnkar
PDF
Praveen Kumar Ch
PDF
Ashok Kumar
PDF
Arjun Doke
PDF
Dr. Madhavi Moharil
PDF
Pankaj Singh Kushwaha
PDF
Dr. R. P. Kuchekar, T. D. Jadhav
PDF
Yashodhan Prakash Mahajan
PDF
Dr.S. N. Mane
PDF
Prof. S. B. Shinde, Pri. Dr. A. S. Mokashi
PDF
Prof. Onkar Kene
PDF
Dr.Yuvraj Rajaram Thorat
PDF