Vol 6, No 5 (2020)

IRJMS, May, 2020

Table of Contents

Articles

Surity Brohmo Choudhury, Ambalika Sarma BrahmaChoudhury
PDF

Science

Dr Sandesh Ganesh Jadhav, Dr Masaudaalam Shabbir Mujawar, Dr Jyotsna Jayawant Ahir, Dr Trupti Sambhaji Patil, Dr Gitanjali Kundlik Mane
PDF
DR. SUNIL WALVEKAR, DR. PRAVIN CHAVAN, DR.ASHWINKUMAR B. MAPARI, DR. GITANJALI K. MANE
PDF
Dr. Manisha Bhimarao Katkar, Dr. Chandrashekhar Namdev Mule
PDF
Prof. C. V. Shende, Prof. A. C. Shende, Prof. N. A. Nalawade, Prof. A. S. Kumbhar
PDF
Dr. Gitanjali Kundlik Mane, Dr. Pravin Chavan, Dr. Sunil Walvekar, Dr. Ritesh V. Bachate, Dr. Ashwinkumar B. Mapari, Dr Vikas Agrawal, Dr Sandesh Ganesh Jadhav
PDF
DR. Aniket Vishvanath Gharat, DR. Naimesh K. Saraf
PDF
Dr. Neera Kishor Kanungo, Dr. Jayshree Saraf
PDF

Management

Dr. Navindra Kumar Totala, ASHUTOSH KUMAR JHA
PDF